Kúpele |  Catering |  Austrália |  Ubytovanie |  Slovensko |  Referáty | 

Kúpele Slovenska

  ... zdravie, relax, pohoda ...
kúpele Slovenska lázně na Slovensku Slovakia spa
o nás    spolupráca    referencie    kontakt

 Kúpele Slovenska


 Úvod
 Poloha
 Indikácie
 Pobyty
 Ubytovanie
 Voľný čas
 Stornopodmienky
 Ceny a rezervácie


Piešťany

ZOZNAM PROCEDÚR A ZDRAVOTNÍCKYCH VÝKONOV V KÚPEĽOCH PIEŠŤANY

Lekárske vyšetrenie
- základné vyšetrenie zamerané na určenie zdravotného stavu hosťa, zahŕňa stanovenie plánu regeneračného pobytu a odporúčanie liečebných procedúr.

Vstupné lekárske vyšetrenie - komplexné lekárske vyšetrenie zamerané na určenie presnej diagnózy hosťa, stanovenie liečeného plánu a predpis liečebných procedúr. V prípade potreby zahŕňa základné laboratórne testy, EKG, RTG a sonografiu.

Výstupné lekárske vyšetrenie - zhodnotenie výsledkov liečenia, vypracovanie správy s odporúčaniami pre ošetrujúceho lekára.

Kontrolné vyšetrenie - zhodnotenie priebehu liečby, v prípade potreby úprava predpísaných liečebných procedúr. Kontrolné vyšetrenie je jedenkrát za týždeň, alebo na požiadanie hosťa.

Základné laboratórne testy - základné vyšetrenie moču, glukóza, chlesterol (celkový), AST, ALT, GMT, krvný obraz, FW - sedimentácia.

Rozšírené laboratórne testy - glukóza, bilirubín  (celkový), AST, ALT, GMT, alkalická fosfatáza, cholesterol (celkový), LDL cholesterol, HDL cholesterol, trigliceridy, základné vyšetrenie moču + močový sediment, kyselina močová, urea N, kreatinín, krvný obraz + diferencovaný leukogram, FW - sedimentácia.

Denzitometrické vyšetrenie - vyšetrenie zamerané na meranie hustoty kostí pomocou špeciálneho prístroja.


Procedúry

Výhodou kúpeľov Piešťany je využitie takých metód liečby, ktoré nie sú v iných terapeutických zariadeniach možné, alebo sa využívajú len veľmi zriedka. V prospech optimálneho zdravotného efektu kombinujeme rôzne terapeutické princípy so synergickým pôsobením - počnúc najmodernejšími prvkami pohybovej terapie, cez aplikáciu prírodných liečebných zdrojov a elektroterapeutických metód, až k medikamentóznej liečbe - s uplatnením najnovších medicínskych poznatkov.

Zrkadlisko
V bazéne s prírodnou liečivou vodou teplou 39°C sa hostia ponorajú o výšky ramien. Teplom sa docieľuje uvoľnenie svalových stiahnutí a zmiernenie bolesti kĺbov. Nastáva biochemické pôsobenie liečivého zdroja na vnútorné prostredie organizmu. Procedúra prebieha pod stálym dozorom zdravotníckeho pracovníka. Dĺžku aplikácie procedúry určí lekár. Po kúpeli v zrkadlisku nasleduje 15-minútová relaxácia v suchom zábale. Ak to zdravotný stav hosťa umožňuje, môže mať pred zrkadliskom ordinované i bahnisko.

Bahnisko
Unikát kúpeľov sú bazény s minerálnou vodou teplou 39 °C a bahnom, vybudované priamo na výveroch termálnych vôd. Kúpeľ v nich trvá 5 - 8 minút a prebieha postojačky. Pre každého návštevníka je to neobyčajná a nezabudnuteľná skúsenosť a mimoriadne efektívna liečebná procedúra.

Bahenný zábal
Patrí medzi minerálne teplé procedúry. Bahno s vysokým obsahom elementárnej síry a jej zlúčenín pôsobí mechanicky, chemicky a fyzikálne. Organizmus sa prehrieva a cez pokožku vstrebáva množstvo dôležitých látok. Bahno sa používa na celkové a čiastočné zábaly podľa ordinácie lekára. Teplota zábalu je 43 - 44 °C, dĺžka procedúry 20 minút. Počas zábalu je hosť pod stálym zdravotníckym dohľadom. Po zábale nasleduje sprcha a suchý zábal, ktorý trvá 15 minút.

Vaňový kúpeľ
Pri vaňových kúpeľoch je časť alebo celé telo okrem hlavy ponorené v teplej minerálnej vode. Teplotu vody určí lekár, pohybuje sa v rozmedzí od 36 do 38 °C. Kúpeľ pôsobí upokojujúco. Trvá 20 min., a je vhodný aj pre ťažko mobilných návštevníkov. Po kúpeli nasleduje suchý zábal v trvaní 15 min.

Uhličitý kúpeľ
Kúpeľ vo vode sýtenej oxidom uhličitým. V kúpeli sedí klient pokojne s hlavou nad okrajom vane, aby neinhaloval CO2 unikajúci z kúpeľa. Teplota vody je 34 - 35 °C, trvanie kúpeľa 15 - 20 minút, nasleduje suchý zábal (20 minút). Kúpeľ silne prekrvuje pokožku, spomaľuje srdcovú činnosť, znižuje krvný tlak a zaťaženie srdcového svalu.

Perličkový kúpeľ
Kúpeľ vo vode sýtenej stlačeným vzduchom. Teplota vody je 36- 37 °C, kúpeľ trvá 15 - 20 min. Pomáha odstrániť problémy s neurózami a nespavosťou.

Podvodná masáž
Využíva účinok teplého kúpeľa a masáže, spôsobuje uvoľnenie svalstva. Klient leží vo veľkej vani alebo v Hubbardovej vani vo vode s teplotou 35 - 37 °C. Fyzioterapeut vykonáva masáž prúdom vody pod tlakom 20 - 40 kPa. Procedúra trvá 15 min.

Vírivý kúpeľ
Aplikuje sa na horné alebo dolné končatiny vo vaničkách alebo ako celkový kúpeľ vo vaniach. Teplota vody je 36 - 38°C. Okrem zlepšeného prekrvenia účinkom tepla má liečivý účinok aj jemná masáž víriacou vodou.

Šliapací kúpeľ
Využíva dve malé vaničky, jednu naplnenú vodou teplou 40 - 50 °C, druhú s vodou chladnou 10 - 16 °C. Najprv sa vstupuje do teplého kúpeľa pri stálom prešľapovaní 1 minútu. Potom hosť prestúpi do studeného kúpeľa a pri stálom trení nohy o nohu a prešľapovaní v ňom zostáva asi 15 sekúnd. Toto striedanie sa opakuje 6 - 10 krát. Procedúra zlepšuje prekrvenie dolných končatín, zvyšuje odolnosť imunitného systému a zrýchľuje odstraňovanie škodlivín z tela.

Škótske streky
Silným prúdom striedavo teplej a studenej vody fyzioterapeut zo vzdialenosti asi 4 m masíruje telo hosťa. Ten stojí a pomaly sa otáča. Začína vodou teplou 38 - 42 °C po dobu 30 sekúnd, potom pokračuje studenou počas 5 - 10 sekúnd. Proces sa niekoľkokrát opakuje a končí studeným strekom. Procedúra upravuje poruchy obehového systému a zvyšuje účinnosť imunitného systému organizmu.

Sauna
Táto hypertermická procedúra so striedaním tepelných podnetov sa využíva na upevňovanie imunity a otužovanie organizmu. Trvá 20 - 25 min.

Klasická masáž
Klasická masáž sa ordinuje po kúpeli v zrkadlisku alebo vo vani. Pri masáži hosť leží uvoľnene na masážnom lôžku a fyzioterapeut masíruje časť alebo celé telo. Masáž zlepšuje krvný obeh, prekrvenie svalov, zásobenie svalov kyslíkom a spevnenie väzivových puzdier. Napomáha tiež udržovaniu kondície a zvyšovaniu odolnosti organizmu.

Reflexná masáž
Od klasickej masáže sa odlišuje technikou hmatov a miestom aplikácie. Aplikuje sa na miestach, kde došlo k sekundárnym zmenám v dôsledku reakcie na iné primárne ochorenie. Jej účinok je vysoký a okamžitý. Vykonávajú ju špeciálne školení rehabilitační pracovníci.

Liečebný telocvik
Pasívne, aktívne a dychové cvičenia podľa zdravotného stavu hostí a indikácie lekára. Individuálne cvičenia sa aplikujú u hostí so zhoršenou mobilitou alebo po úrazoch, špeciálny skupinový liečebný telocvik u mobilných hostí v skupinách podľa druhu ochorenia. Cvičenie trvá 20 - 30 min.

Cvičenie vo vode
Cvičenie pod vedením fyzioterapeuta v skupinách v termálnom bazéne s teplotou vody 33 °C. Procedúra trvá 20 min.

Fitnes
Individuálne cvičenie na prístrojoch, zodpovedajúce druhu ochorenia, podľa inštrukcií prítomného fyzioterapeuta. Trvanie cca 15 - 20 min.

Rehabilitačný chodník
Slúži na nácvik chôdze u hostí s poruchami pohyblivosti dolných končatín. Chodník sa nachádza v príjemnom prírodnom prostredí Kúpeľného ostrova.

Cvičenie v závesoch
Využíva odľahčenie končatín v závese s vylúčením pôsobenia gravitácie. Je indikované lekárom u hostí s ťažkým poškodením svalových funkcií.

Liečba prácou
Aktívne cvičenie zamerané na zlepšenie celkového stavu hosťa. Liečba je cielená, zlepšuje sa pracovný výkon, rytmus a rýchlosť úkonov.

Liečba trakciami
Na trakčnom stole alebo v termálnej vode bazéna sa využíva na uvoľnenie skrátených svalov, stuhnutého väziva chrbtice a nervových štruktúr. Indikuje sa hlavne pri ochoreniach chrbtice.

Plávanie
Veľmi vhodný a príjemný prostriedok na zlepšenie vašej pohyblivosti a kondície. Denne doporučujeme plávať aspoň 30 min.

Elektroliečba
Druh a trvanie elektroliečebných procedúr určuje lekár podľa druhu ochorenia, aplikáciu zabezpečujú špeciálne školení pracovníci. Pri ochoreniach kĺbov a kostí sa dosahujú dobré výsledky pri terapii ultrazvukom, ktorá uvoľňuje bolestivé napätie priečneho svalstva a spôsobuje lokálne prekrvenie tkanív. Podobné účinky majú aj interferenčné prúdy. Diadynamik využíva účinky nízkofrekvenčných striedavých prúdov, pôsobí utlmujúco na vegetatívny nervový systém a zlepšuje prekrvenie ošetrovanej časti tela. Zvyšuje prah bolesti a uvoľňuje svalové napätie. Účinnou metódou pri reumatických ochoreniach a posttraumatických stavoch je magnetoterapia. Urýchľuje regeneráciu tkanív a liečbu zlomenín. Diatermia využíva vysokofrekvenčné prúdy s nízkym napätím na prehriatie hlbšie položených tkanív, čím zvyšuje cirkuláciu krvi a lymfy. Zlepšuje tiež látkovú výmenu, uvoľňuje kontrakcie hladkého svalstva a znižuje bolesť. Štvorkomorová galvanizácia pôsobením galvanických prúdov zlepšuje prekrvenie tkanív, čím urýchľuje regeneračný proces.

Využívame tiež účinky svetloliečby (horské slnko, infračervené svetlo, solárium) a lekárom aplikovanej laseroterapie.

Parafín a Parango
Parafín a parafango sa podáva vo forme obkladov teplých 54 - 60 °C. Teplo obkladu zlepšuje prekrvenie, upravuje zásobenie tkanív, uvoľňuje svalové skrátenie a zmierňuje bolesť.

Špeciálne lekárske úkony

Akupunktúra predstavuje liečebnú metódu, pri ktorej pôsobením na špecifické body tela ovplyvňuje lekár bolestivé stavy a ďalšie prejavy indikovaných ochorení.

Laseropunktúra je terapia s cieleným ovplyvňovaním organizmu pôsobením na špecifické body laserovým lúčom.

Plynové injekcie sú jednou z metód reflexnej liečby, pri ktorej sa bolesti a bolestivé syndrómy ovplyvňujú podkožným podaním medicínskeho oxidu uhličitého.

Manipulačná a mobilizačná terapia sa používa pri blokádach chrbtice alebo kĺbov končatín. Vykonáva ju len odborný lekár, ktorý pozná diagnózu narušených funkcií kĺbov, presné manipulačné hmaty a kontraindikácie.

Slovensko, study in Australia
SKonline® 2000-2014, Všetky práva vyhradené.